Změřit.net

změřte si rychlost vašeho připojení

 • Měření rychlosti
 • Informace o IP
 • Statistiky

 • Změna IP adresy aneb proxy servery

  S každým krokem na internetu je vidět Vaše IP adresa, která Vás vždy a všude identifikuje. Někdy ale potřebujete zakrýt Vaši skutečnou identitu a konat některé věci anonymně. Příkladem může být webový server, kam Vám byl zablokován přístup přes IP adresu. V takovém případě se ale nemusíte smířit s faktem, že už se na stránku nikdy nepodíváte.

  Snadnou cestu mají majitelé připojení s tzv. dynamickou IP adresou, která se mění s každým novým připojením. Stačí se tedy většinou jen odpojit a znovu připojit. Mezi tyto připojení patří zejména připojení přes mobilní sítě, např. GPRS nebo EDGE, nebo tzv. dial-up, tedy vytáčené modemové připojení přes telefonní linku. Pokud nejste majiteli takových připojení a IP adresu máte pořád stejnou, stále ještě nemusíte věšet hlavu.

  Tím řešením je využití tzv. proxy serveru. Ten plní funkci prostředníka, přes který tečou veškeré Vaše požadavky tam i zpět (přijímání i odesílání). Cílové servery pak místo Vaší IP adresy vidí tu, která náleží proxy serveru, přes který jste připojeni.

  Je ale třeba rozlišovat dva druhy proxy serverů: transparentní a anonymní. Transparentní neboli průhledný server ponechává Vaši skutečnou IP adresu viditelnou pro cílové servery ve formě přídavné hlavičky požadavku (což jsou informace určující detaily požadavku). Potom záleží na správcích serverů a autorech aplikací, zda onu hlavičku berou v potaz nebo ne. Naproti tomu anonymní proxy server úplně skryje původní IP adresu a nepředá ji dále. Cílový server pak není schopen poznat, že jste to vy. Ovšem server je jedna věc, lidé druhá. Stále je tedy možné poznat Vás podle zadaného e-mailu či přezdívky, stylu psaní apod.

  Existuje mnoho seznamů proxy serverů, jen je třeba najít funkční (a rychlý) proxy server. Nastavení adresy proxy serveru v prohlížeči je otázkou chvilky, konkrétní návody (nejen pro prohlížeče) zmiňuje např. článek na emag.cz.

  Michal Balda, 4.10.2008


  Poslední testy


  2008–2009 nerveless.one, Komunita.eu | Původní design NodeThirtyThree